Tuesday, October 30, 2007

Ghi Đĩa Bằng Nero 7

  • Ghi dữ liệu (Data) hoặc nhạc MP3 : Vào Mục "Make Data CD"
  • Làm đĩa CD nhạc bình thường : vào mục "Make Audio CD "
  • Làm điã VCD ( nhạc hình hoặc phim ) : vào mục "Make Video CD "
Sau đó , tiếp tục chọn File muốn ghi lên điã bằng cách thực hiện theo các bước sau:
  1. Nhấn nút "Add" phiá bên phải màn hình.
  2. tìm đến file cần ghi lên điã CD --> ãn 2 lần (kép chuột) để đưa file đó vaò Nero( CT ghi điã)
  3. sau đó ấn "Next "
  4. Nhìn phiá bên traí ở giưã có 1 muĩ tên dọc --> ấn vào đó
  5. trong phần: Writing Speed (tốc độ ghi điã ) _ tốc độ càng nhỏ ,điã càng chất lượng (an vao nut mui ten ben canh de chon toc do ghi nho hon la: 16x ( 2400KB /s )
  6. xong, cuoi cung an nut "Burn" o cuoi man hinh - goc phai
Xong, chỉ việc đơị tác phẩm hoàn tất!>@

No comments: